آنچه شما باید درباره آکنه بدانید

نویسنده
آکنه یک بیماری پوستی مزمن و التهابی است که باعث ایجاد لکه ها و جوش ها، به ویژه در صورت، شانه ها، پشت، گردن، سینه و سینه می شود.

هرآنچه در مورد لرزش غیر ارادی دست و سایر اعضای بدن باید بدانید

نویسنده
لرزش اساسی ناشی از تکان دادن یا لرزش بخشی از بدن است. این معمولا روی دست و سر را تحت تاثیر قرار می دهد، اما همچنین می تواند باعث ایجاد لرزش در فک، پا، زبان و چهره شود.
Showing 6 to 8 of 8 (4 Pages)