کیت های تست اعتیاد 3 تستی 4 تستی و 10 تستی
کیت های تست اعتیاد انواع مختلفی دارند اما در برخی موارد ممکن است بیمار از قرص ها و یا مواد دست ساز ترکیبی استفاده کرده و اصلا خود بیمار هم نداند که دقیقا به چه موادی اعتیاد دارد. و حالت دیگری را تصور کنید که یه شرکت یا کارخانه جهت انجام تست اعتیاد برای کارکنان خود مجبور به استفاده از کیت باشد در حالی که معلوم نیست بین آن همه بیمار مبتلا به اعتیاد هر یک به چه موادی اعتیاد دارند . در چنین مواقعی استفاده از کیت های چند تستی پیشنهاد می شود.

انواع کیت تست اعتیاد
کیت های تک تستی شامل

بسته های کیت تست اعتیاد تک تستی 50 عددی هستند که شامل :

مت آمفتامین و آمفتامین = شیشه و کریستال
مرفین = تریاک ، هروئین ، کراک ایرانی
متادون = قرص متادون
ترامادول = قرص ترامادول ، بایامادول ، تدامول
ب 2 = قرص ب 2
THC = ماریجوانا و حشیش و گُل